Vid intresse av att bo hos oss anmäl dig i vår intressebank. Intresseanmälan ligger sedan kvar i 3 månader och har du inte erbjudits ett kontrakt inom den tiden så måste du förnya din intresseanmälan genom att registrera dig igen alternativt meddela oss att du önskar kvarstå ytterligare 3 månader. För att hyra en av våra studentlägenheter behöver du visa att du är eller kommer att vara student, det gör du genom att skicka in ett registreringsintyg eller antagningsbesked, du behöver också vara kreditvärdig eller ha en borgensman som är detta.

Inflyttning

Nyckeln kan hämtas tidigast kl 13 på tillträdesdagen, i det fall den 1:a i månaden infaller på en helgdag så blir tillträdesdagen nästkommande vardag. För att kunna kvittera ut nyckel och tag krävs att du kan uppvisa giltig legitimationshandling samt att första hyran är inbetald. Utlämning av nycklar sker helgfri måndag-fredag mellan kl 9-15 på Lecab Bil AB, Hagalundsvägen 30 om inget annat angetts.

Hyra

  • Hyran ska betalas månadsvis i förskott, senast sista vardagen i föregående månad. Du kan betala hyran antingen via bank- eller postgiro, Swish eller genom att ansöka om autogiro hos din internetbank. Om du betalar hyran från en utländsk bank behöver du IBAN/BIC/Bank: Nordea.
  • Vad som ingår i hyran står angivet i ditt hyreskontrakt.  Om du inte betalar hyran i tid kan du bli uppsagd och tvingas då att flytta. Om du har problem med att betala hyran är det viktigt att du tar kontakt med oss.
  • Vi värnar om miljön och våra hyresgäster får sina hyresavier distribuerade via e-post. Vi erbjuder även hyresbetalning via autogiro.
  • I det fall du har ett kontrakt med 10-månadershyra så innebär det att juni och juli är hyresfria månader. Du har rätt att fullt ut nyttja din lägenhet under dessa månader och de påverkar inte dina tre uppsägningsmånader.

Tv/internet

  • Om du får problem med ditt tv-utbud och bor i en lägenhet där det ingår i hyran så ska du ändå kontakta leverantören för tv, här hittar du kontaktuppgifter till dem. De kanaler som ingår är Sappas grundutbud och det är enkelt att utöka detta genom att kontakta Sappa för att få tillgång till ett större utbud.
  • Om du får problem med ditt internet och bor i en lägenhet där det ingår i hyran så ska du ändå kontakta leverantören av internet, här hittar du kontaktuppgifter till dem, uppge adress och fullständigt lägenhetsnummer. Internet fungerar med nätverkskabel så för den som vill ha trådlöst nätverk behövs en router.

Nycklar och tag
I det fall du tappar bort dina nycklar eller din tag så måste du meddela oss om detta så att vi kan byta ut din låscylinder mot en ny samt ge dig en ny uppsättning nycklar. Taggen går att koda så om du tappar den avkodar vi den du tappat och ersätter med en ny. Tappade nycklar innebär att du blir debiterad för låsbytet.

Postlåda
Postlådan öppnas med din personliga tag och det är viktigt att vi har ditt namn rättstavat på den digitala postboxen samt att du anmält adressen korrekt till skattemyndigheten/adressändring, ex. Universitetsgatan 18A lgh 1002.

Tvättstuga
För allas trevnad ska tvättstugan städas efter användning. Är tvättstugan ostädad när din bokade tid startar så är det bra om du meddelar oss om detta så att vi för allas trevnad kan ta tag i det omgående. Tvättider bokas antingen med hjälp av din tag på tavlan i entrén alternativt via ditt inlogg på Bokningsverket. Observera att det inte är tillåtet att färga kläder i den gemensamma tvättstugan.

Felanmälan och skötsel
Om något går sönder eller inte fungerar så är du skyldig att meddela oss så fort du upptäckt detta, felanmälan kan göras här eller genom att ringa oss på 010-47 00 875, på kvällar och helger görs akuta felanmälningar genom att ringa 054-144070. Du som hyresgäst ansvarar själv för att byta trasiga glödlampor i din lägenhet, rör det sig om lampor i gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, gångar, entré eller utomhus så sköts dock detta av oss. Det är viktigt att regelbundet rengöra vattenlås och golvbrunnar från ansamlad smuts. För att undvika stopp i toalett eller avlopp är det viktigt att inte spola ner saker som inte hör hemma i toalett eller avlopp. Om du upptäcker skadedjur så är du som hyresgäst enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta.

Störning
Om du besväras av störande grannar provar du i första hand att prata med den det berör, det är bra om du även meddelar oss så att vi är med från början om problemen skulle kvarstå. Undvik i möjligaste mån att kontakta störningsjouren då detta som regel blir kostsamt.

Vid brand
Rädda, varna, larma, släck är normalt den ordning som rekommenderas. Men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt. För att larma ringer du 112. Det är absolut förbjudet att koppla ur eller på något annat sätt röra eller justera detektorerna som sitter i respektive lägenhet, återställning av detta kommer att debiteras hyresgästen.

Utflyttning
Uppsägning sker genom att du skickar ett mail till student@lecab.se där du uppger att du vill säga upp din lägenhet. Vi behöver följande uppgifter för detta: namn, personnummer, lägenhetsnummer samt önskat datum för utflyttning. I samband med utflyttningen kommer lägenheten att besiktas av oss, det är mycket viktigt att återställa lägenheten i det skick den var vid inflyttning, detta ska göras fackmannamässigt.

Miljö
Vi värnar om miljön och försöker jobba med så lite papper som det bara går, det betyder att så mycket som möjligt sköts digitalt såsom hyreskontrakt och hyresavier.

Information till våra hyresgäster
Är du redan hyresgäst hos oss hittar du mer information här.