ANGÅENDE COVID-19

Kära hyresgäster & samarbetspartners,

Vi värnar om allas säkerhet och hälsa och har ett samhällsansvar som inkluderar både våra medarbetare, hyresgäster och samarbetspartners. Med anledning av Covid-19 vill vi påminna och uppmana att det är av stor vikt att vi alla vidtar de åtgärder som myndigheterna rekommenderar för att förebygga smittspridningen.

Vi arbetar ständigt för att både våra hyresgäster, samarbetspartners och medarbetare ska känna trygghet och inte utsättas för onödiga risker.

Du kan naturligtvis vända dig till oss vid frågor. Vi önskar att du primärt kontaktar oss och hanterar ärenden digitalt eller via telefon:
Telefon: 010-47 04 875
Mail: [email protected] , [email protected] , [email protected] eller [email protected]

 

Hur agerar vi?

Anställda som kan ha varit utsatta för smittrisk, eller har symtom som kan tyda på smitta, är inte på arbetsplatsen.

Vi har ökat frekvensen för vår städning och vi desinficerar/rengör dörrhandtag, toaletter, skärmar, nycklar etc.

 

Vid ärenden och möten

Vid fysiska möten eller besök är det viktigt att hålla avstånd på minst två meter.

Om ett arbete eller åtgärd ska utföras hos hyresgäst, uppmanar vi hyresgäst att (om möjligt) undvika att vara i lägenheten/ lokalen vid utförandet.

Vi ber dig att avboka besök eller möten med oss om du uppvisar symtom eller misstanke om smittrisk tills symptom avtagit och inkubationstiden passerat. Likaså om du inom de senaste två veckorna har besökt ett högriskområde. Vi är självklart flexibla och bokar in en ny tid eller finner en lösning som inte utsätter någon för risk.

Om du som hyresgäst har ett akut fel i lokal/lägenhet ber vi dig informera eventuella sjukdomssymptom i samband med din felanmälan.

 

Vid nyckelutlämning

Är du i en riskgrupp eller placerad i hemkarantän? Hör av dig via våra kanaler (telefon, mail, Sociala Medier etc.), vi är lösningsorienterade och finner en lösning som inte utsätter någon för risk.

 

Vi uppmanar också alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
• Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
• Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
• Är du själv sjuk – stanna hemma.
• Undvik om möjligt kontakt med sjuka människor.

 

Om du vill läsa mer om Covid-19 och hur vi hjälps åt att minska smittspridningen hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Tack för din förståelse och var rädda om varandra.