Nyckeln kan hämtas tidigast kl 13 på tillträdesdagen på Lecab Bil AB, Hagalundsvägen 30. I det fall den 1:a i månaden infaller på en helgdag så blir tillträdesdagen nästkommande vardag. För att kunna kvittera ut nyckel och tag krävs att du kan uppvisa giltig legitimationshandling samt att första hyran är inbetald. Ska någon annan hämta ut nycklarna åt dig behöver personen ta med en påskriven fullmakt samt kunna visa upp både din och sin egen legitimation.

Om nycklarna hämtas ut på senare dag än på tillträdesdagen, sker utlämningen av nycklar helgfri måndag-fredag mellan kl 9-15 på Lecab Bil AB, Hagalundsvägen 30 om inget annat angetts. Tänk också på att flyttanmäla för att ha möjlighet att kunna få bostadsbidrag. Läs mer om det här.