Uppsägning sker genom att du skickar ett mail till student@lecab.se där du uppger att du vill säga upp din lägenhet. Vi behöver följande uppgifter för detta: namn, personnummer, lägenhetsnummer samt önskat datum för utflyttning. Uppsägningstiden är i vanliga fall tre månader räknat från nästkommande månadsskifte.

I samband med utflyttningen kommer lägenheten att besiktas av oss. Det är mycket viktigt att göra en ordentlig flyttstädning samt återställa lägenheten i det skick den var vid inflyttning, detta ska göras fackmannamässigt. Ej återställd lägenhet samt undermålig flyttstädning kommer att debiteras.