Inflyttning

Nyckeln kan hämtas tidigast kl 13 på tillträdesdagen, i det fall den 1:a i månaden infaller på en helgdag så blir tillträdesdagen nästkommande vardag. För att kunna kvittera ut nyckel och tag krävs att du kan uppvisa giltig legitimationshandling samt att första hyran är inbetald. Utlämning av nycklar sker helgfri måndag-fredag mellan kl 9-15 på Lecab Bil AB, Hagalundsvägen 30 om inget annat angetts.

Hyra

  • Hyran ska betalas månadsvis i förskott, senast sista vardagen i föregående månad. Du kan betala hyran antingen via bank- eller plusgiro, Swish eller genom att ansöka om autogiro hos din internetbank. Om du betalar hyran från en utländsk bank behöver du IBAN/BIC/Bank: Nordea.
  • Vad som ingår i hyran står angivet i ditt hyreskontrakt.  Om du inte betalar hyran i tid kan du bli uppsagd och tvingas då att flytta. Om du har problem med att betala hyran är det viktigt att du tar kontakt med oss.
  • Som student kan du ha rätt till bostadsbidrag via Försäkringskassan, läs mer och ansök här.
  • Vi värnar om miljön och våra hyresgäster får sina hyresavier distribuerade via e-post. Vi erbjuder även hyresbetalning via autogiro, du ansöker via din bank och meddelar oss så snart det är gjort.
  • I det fall du har ett kontrakt med 10-månadershyra så innebär det att juni och juli är hyresfria månader. Du har rätt att fullt ut nyttja din lägenhet under dessa månader och de påverkar inte dina tre uppsägningsmånader.

Tv/internet

  • Om du får problem med ditt tv-utbud och bor i en lägenhet där det ingår i hyran så ska du ändå kontakta leverantören för tv, här hittar du kontaktuppgifter till dem. De kanaler som ingår är Sappas grundutbud och det är enkelt att utöka detta genom att kontakta Sappa för att få tillgång till ett större utbud.
  • Om du får problem med ditt internet och bor i en lägenhet där det ingår i hyran så ska du ändå kontakta leverantören av internet, här hittar du kontaktuppgifter till dem, uppge adress och fullständigt lägenhetsnummer. Internet fungerar med nätverkskabel så för den som vill ha trådlöst nätverk behövs en router.

Nycklar och tag
I det fall du tappar bort dina nycklar eller din tag så måste du meddela oss om detta så att vi kan byta ut din låscylinder mot en ny samt ge dig en ny uppsättning nycklar. Taggen går att koda så om du tappar den avkodar vi den du tappat och ersätter med en ny. Tappade nycklar innebär att du blir debiterad för låsbytet.

Postlåda
Postlådan öppnas med din personliga tag och det är viktigt att vi har ditt namn rättstavat på den digitala postboxen samt att du anmält adressen korrekt till Skatteverket/adressändring, observera att bokstaven beror på vilket hus du ska bo i och ditt lägenhetsnummer hittar du i ditt hyreskontrakt, ex:

Förnamn Efternamn
Universitetsgatan 18 A lgh 1002
656 37 KARLSTAD

Tvättstuga
För allas trevnad ska tvättstugan städas efter användning. Är tvättstugan ostädad när din bokade tid startar så är det bra om du meddelar oss om detta så att vi för allas trevnad kan ta tag i det omgående. Tvättider bokas antingen med hjälp av din tag på tavlan i entrén alternativt via ditt inlogg på Bokningsverket. Tvättstugan är öppen fr.o.m. 5 minuter före t.o.m. 10 minuter efter dina bokade tid och för varje bokningsbar tid finns det möjlighet för två hyresgäster att tvätta samtidigt. Observera att det inte är tillåtet att färga kläder i den gemensamma tvättstugan.

Felanmälan och skötsel
Om något går sönder eller inte fungerar så är du skyldig att meddela oss så fort du upptäckt detta, felanmälan görs här, rör det sig om en akut felanmälan såsom vattenläcka, strömlöshet eller borttappade nycklar så vill vi att du ringer oss på 010-47 00 875, på kvällar (16-07) och helger görs akuta felanmälningar genom att ringa 054-14 40 70. Du som hyresgäst ansvarar själv för att byta trasiga glödlampor i din lägenhet, rör det sig om lampor i gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, gångar, entré eller utomhus så sköts dock detta av oss. Det är viktigt att sköta om sin lägenhet och regelbundet rengöra vattenlås och golvbrunnar från ansamlad smuts. För att undvika stopp i toalett eller avlopp är det viktigt att inte spola ner saker som inte hör hemma i toalett eller avlopp. Om du upptäcker skadedjur så är du som hyresgäst enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta. Felanmälan för internet görs till AllTele, 0770-25 05 50, uppge adress och fullständigt lägenhetsnummer. Felanmälan för TV görs till Sappa, 0774-444 744. Felanmälan för hissen görs till Kone, 0771-50 00 00.

Sopsortering och återvinning
Sopor och emballage som inte går att slänga i vår sopstation måste slängas på en återvinningscentral. Närmsta central ligger på Heden ca 4 km söder om Forest Hill, övriga stationer hittar ni på kommunens hemsida. Det är inte tillåtet att placera tomma emballage eller att slänga sopor utanför sopstationen, överträdelse kommer att debiteras. Behöver ni fler matavfallspåsar så finns det att hämta i ett skåp vid sopstationen.

Störning
Om du besväras av störande grannar provar du i första hand att prata med den det berör, det är bra om du även meddelar oss så att vi är med från början om problemen skulle kvarstå. Undvik i möjligaste mån att kontakta trygghetsjouren då detta som regel blir kostsamt. I det fall du behöver kontakta trygghetsjouren så når du dem på 010-47 05 700.

Utrymningslarm
I samtliga lägenheter och utrymmen sitter det ett centralt anslutet brandlarm som kontrolleras från en huvudcentral. Brandlarmet är kopplat så att du som hyresgäst inte behöver kontrollera dess funktion, ej heller byta batteri eller utföra dylikt underhåll. Det är absolut förbjudet att koppla ur eller på något annat sätt röra eller justera detektorerna i respektive lägenhet eller utrymme då detta påverkar larmets funktion, återställning av detta kommer att debiteras hyresgästen. Om branddetektorn löser ut i en lägenhet pga stekos eller liknande så startar sirenen endast i den lägenheten och larmar i 2 minuter innan den försöker återställa sig själv. Vädra ut genom att öppna fönstret så återställer systemet sig själv. Om två detektorer i olika lägenheter i samma hus löser ut så startar samtliga larmdon i hela fastigheten. Om någon detektor i husets övriga utrymmen, t ex tvättstugan, trapphus eller i korridorer, löser ut så startar samtliga larmdon i hela fastigheten, dvs även inne i respektive lägenhet. Vänligen observera att larmet är ett utrymningslarm med huvudsyftet att rädda människor, vid brand ska SOS Alarm/112 alltid larmas och förlita er inte på att någon annan redan larmat, det är bättre att ringa en gång för mycket än inte alls.

Vid brand
Rädda, varna, larma, släck är normalt den ordning som rekommenderas. Men, det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt. Det finns larmknappar monterade i entrén och vid dörren till trapphuset på respektive våningsplan. De knapparna startar samtliga larmdon i fastigheten men man måste alltid ringa 112 för att larma räddningstjänsten om det brinner. Använd aldrig hissen om brand uppstått. Undvik att gå ut i ett rökfyllt trapphus, stanna istället i lägenheten, täta runt dörren med våta handdukar eller lakan och larma 112.

Uppsägning och utflyttning
Uppsägningstiden är i vanliga fall tre månader räknat från nästkommande månadsskifte. Uppsägning sker genom att du skickar ett mail till student@lecab.se där du uppger att du vill säga upp din lägenhet. Vi behöver följande uppgifter för detta: namn, personnummer, lägenhetsnummer samt önskat datum för utflyttning. I samband med utflyttningen kommer lägenheten att besiktas av oss, det är mycket viktigt att göra en ordentlig flyttstädning samt återställa lägenheten i det skick den var vid inflyttning, detta ska göras fackmannamässigt. Ej återställd lägenhet samt undermålig flyttstädning kommer att debiteras.

Miljö
Vi värnar om miljön och försöker jobba med så lite papper som det bara går, det betyder att så mycket som möjligt sköts digitalt såsom hyreskontrakt och hyresavier.

Dokument
Här har vi samlat ett antal dokument som kan vara till hjälp när du bor hos oss.