Hyresbetalning Forest Hill

Bankgiro: 679-0299
Plusgiro: 741774-4
Swish:123 554 4820

Glöm inte att ange OCR vid betalning. Om du saknar OCR-nummer så kan du ange lägenhetsnummer, ex: 1001A.

Hyresbetalning Unionen

Bankgiro: 5358-0056
Plusgiro: 76484-5
Swish: 123 014 2398

Glöm inte att ange OCR vid betalning. Om du saknar OCR-nummer så kan du ange lägenhetsnummer, ex: 1001.