För att kunna bli erbjuden lägenhet hos oss behöver du ha en borgensman. Borgen är ett löfte om att ansvara för att du som hyresgäst fullgör dina skyldigheter gentemot oss. Den som går i borgen kallas borgensman. Borgen ingås ”såsom för egen skuld” vilket innebär att vi kan kräva betalning direkt av borgensmannen, om det skulle uppstå problem med hyresbetalningarna. Vi tar även en kreditupplysning på borgensmannen. Kreditupplysningen behöver bli godkänd för att du ska kunna bli erbjuden lägenhet hos oss.

Borgensmannen skickar in sina uppgifter (namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress) via en egen intresseanmälan på vår hemsida. Ni behöver därmed skicka in två intresseanmälningar, en med hyresgästens uppgifter och en med borgensmannens uppgifter.