I det fall du tappar bort dina nycklar eller din tag måste du meddela oss om detta så att vi kan byta ut din låscylinder mot en ny samt ge dig en ny uppsättning nycklar. Taggen går att koda så om du tappar den avkodar vi den du tappat och ersätter med en ny. Tappade nycklar innebär att du blir debiterad för låsbytet.