Vid brand: Rädda, varna, larma, släck är normalt den ordning som rekommenderas. Men, det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Det finns larmknappar monterade i entrén och vid dörren till trapphuset på respektive våningsplan. Dessa knappar startar samtliga larmdon i fastigheten men man måste alltid ringa 112 för att larma räddningstjänsten om det brinner. Använd aldrig hissen om brand uppstått. Undvik att gå ut i ett rökfyllt trapphus. Stanna istället i lägenheten, täta runt dörren med våta handdukar eller lakan och larma 112. Läs mer om Brandsäkerhet.