Om något går sönder eller inte fungerar är du skyldig att meddela oss så fort du upptäckt detta, felanmälan görs här. Rör det sig om en akut felanmälan såsom vattenläcka, strömlöshet eller borttappade nycklar, vill vi att du ringer oss på 010-47 00 875. På kvällar (16-07) och helger görs akuta felanmälningar genom att ringa 054-14 40 70.

Felanmälan för internet görs till AllTele, 0770-25 05 50, uppge adress och fullständigt lägenhetsnummer. Felanmälan för TV görs till Sappa, 0774-444 744. Felanmälan för hissen görs till Kone, 0771-50 00 00.