Hyran ska betalas månadsvis i förskott, senast sista vardagen i föregående månad. Du kan betala hyran antingen via bank- eller plusgiro, Swish eller genom att ansöka om autogiro hos din internetbank. Om du betalar hyran från en utländsk bank behöver du IBAN/BIC/Bank: Nordea. Vad som ingår i hyran står angivet i ditt hyreskontrakt. Om du inte betalar hyran i tid kan du bli uppsagd och tvingas då att flytta. Om du har problem med att betala hyran är det viktigt att du tar kontakt med oss.

I det fall du har ett kontrakt med 10-månadershyra innebär det att juni och juli är hyresfria månader. Du har rätt att fullt ut nyttja din lägenhet under dessa månader och de påverkar inte dina tre uppsägningsmånader. Som student kan du ha rätt till bostadsbidrag via Försäkringskassan, läs mer och ansök här.

Vi värnar om miljön och våra hyresgäster får sina hyresavier distribuerade via e-post. Vi erbjuder även hyresbetalning via autogiro, du ansöker via din bank och meddelar oss så snart det är gjort.