Vi värnar om miljön och försöker jobba med så lite papper som det bara går, det betyder att så mycket som möjligt sköts digitalt såsom hyreskontrakt och hyresavier.