Om du besväras av störande grannar provar du i första hand att prata med den det berör. Det är bra om du även meddelar oss så att vi är med från början om problemen skulle kvarstå. Undvik i möjligaste mån att kontakta trygghetsjouren då detta som regel blir kostsamt. I det fall du behöver kontakta trygghetsjouren så når du dem på 010-47 05 700.