I samtliga lägenheter och utrymmen sitter det ett centralt anslutet brandlarm som kontrolleras från en huvudcentral. Brandlarmet är kopplat så att du som hyresgäst inte behöver kontrollera dess funktion, ej heller byta batteri eller utföra dylikt underhåll. Det är absolut förbjudet att koppla ur eller på något annat sätt röra eller justera detektorerna i respektive lägenhet eller utrymme då detta påverkar larmets funktion. Återställning av detta kommer att debiteras hyresgästen.

Om branddetektorn löser ut i en lägenhet pga stekos eller liknande så startar sirenen endast i den lägenheten och larmar i 2 minuter innan den försöker återställa sig själv. Vädra ut genom att öppna fönstret så återställer systemet sig själv. Om två detektorer i olika lägenheter i samma hus löser ut, startar samtliga larmdon i hela fastigheten. Om någon detektor i husets övriga utrymmen, t ex tvättstugan, trapphus eller i korridorer, löser ut startar samtliga larmdon i hela fastigheten, dvs även inne i respektive lägenhet.

Vänligen observera att larmet är ett utrymningslarm med huvudsyftet att rädda människor. Vid brand ska SOS Alarm/112 alltid larmas och förlita er inte på att någon annan redan larmat, det är bättre att ringa en gång för mycket än inte alls!