Frågor & svar

Har du några frågor till oss? Här samlar vi information både för dig som är intresserad av en bostad hos oss och för dig som redan bor hos oss. Hittar du inte svar din fråga är du alltid varmt välkommen att höra av dig!

Jag ska flytta in, vad bör jag tänka på?

Nyckelhämtning
För att hämta dina nycklar behöver du boka in en tid med oss, det gör du lättast genom att ringa in till oss på 010-470 48 75 eller maila till student@lecab.se. Om den första i månaden infaller på en helgdag så blir tillträdesdagen nästkommande vardag.

Nycklarna hämtas ut i vår lokal på Lecab Plaza, precis mittemot universitetet. För att kunna kvittera ut nyckel och tag krävs att du kan uppvisa giltig ID-handling samt att första hyran är inbetald.

Om du inte kan hämta ut nycklarna personligen så kan du ge fullmakt till någon annan att göra det åt dig. I detta fall behöver du skicka en förfrågan till oss. Vi kommer då maila dig en blankett som du behöver skrivat ut och fylla i, som ska tas med vid upphämtning av nyckel/tag. Den som hämtar ut nyckel/tag åt dig måste kunna legitimera er båda. Vill du hämta ut nycklarna senare än tillträdelsedagen? Vänligen kontakta oss.

Hyresbetalning
Hyran ska alltid betalas månadsvis i förskott, senast sista vardagen i föregående månad. För att kunna kvittera ut nyckeln behöver du ha betalat in första hyran.

Flyttanmälan
Flyttanmälan till Skatteverket för att folkbokföra dig på din nya adress. Du behöver också eftersända din post, adressändring görs på adressandring.se

Bostadsbidrag
Om du är behörig att söka bostadsbidrag kan du göra det på Försäkringskassan.

Hemförsäkring
Vi rekommenderar att ni tecknar hemförsäkring. Många försäkringsbolag erbjuder även hemförsäkring som är anpassad för dig som student, se exempel nedan:

Folksam →
Länsförsäkringar →
Trygghansa →
If →

Vad innebär borgensman?

För att kunna bli erbjuden studentlägenhet hos oss behöver du ha en borgensman. Borgen är ett löfte om att ansvara för att du som hyresgäst fullgör dina skyldigheter gentemot oss. Den som går i borgen kallas borgensman. Borgen ingås ”såsom för egen skuld” vilket innebär att vi kan kräva betalning direkt av borgensmannen, om det skulle uppstå problem med hyresbetalningarna.

Borgensmannen registreras som medsökande i samband med ansökningsprocessen. Vi gör en prövning av borgensmannen i samband med att du tackat ja till ett erbjudande.

Hur söker jag om bostadsbidrag?

För att se om du är behörig att söka bostadsbidrag går du in på försäkringskassan: www.forsakringskassan.se/privatpers/arbetssokande/bostadsbidrag

Vill du hyra ut i andra hand eller överlåta din lägenhet?
Andrahandsuthyrning måste alltid godkännas av oss som din hyresvärd. Om andrahandsuthyrning sker utan vår vetskap kan hyreskontraktet riskeras att sägas upp. För att få godkänt att hyra ut i andrahand måste du ha ett giltigt skäl till det, en bedömning görs alltid utifrån det enskilda fallet. Därmed är det viktigt att du tar kontakt med oss om du önskar hyra ut i andra hand. Andrahandshyresgästen måste vara minst 18 år och studerande. Som innehavare av förstahandskontraktet är du fullt ansvarig för lägenheten och att hyrorna betalas i tid.

Vid överlåtelse av lägenheten, gör vi en prövning i varje enskilt fall. Det är viktigt att du tar kontakt med oss innan du tillfrågar en potentiell hyresgäst.

Hur betalas hyran?

Hyran ska enligt hyreskontraktet betalas månadsvis i förskott, senast sista vardagen i föregående månad. Om du missköter dina hyresbetalningar kan du riskera att förlora ditt hyreskontrakt. Ta gärna kontakt med oss om du har problem med din hyresbetalning.

Du kan betala hyran antingen via bank eller plusgiro. Du kan också ansöka om att betala via autogiro hos din internetbank. Om du betalar hyran från en utländsk bank behöver du IBAN/BIC/Bank: Nordea.

I det fall du har ett kontrakt med 10-månadershyra innebär det att juni och juli är hyresfria månader. Du har rätt att fullt ut nyttja din lägenhet under dessa månader och de påverkar inte dina tre uppsägningsmånader. Som student kan du ha rätt till bostadsbidrag via Försäkringskassan, läs mer och ansök här.

Jag har tappat bort mina nycklar, vad gör jag?

I det fall du tappar bort dina nycklar eller din tag måste du meddela oss om detta så att vi kan byta ut din låscylinder mot en ny samt ge dig en ny uppsättning nycklar. Taggen går att koda så om du tappar den avkodar vi den du tappat och ersätter med en ny. Tappade nycklar innebär att du blir debiterad för låsbytet.

Hur fungerar brevlådan/postboxen?

Postlådan öppnas med din personliga tag och det är viktigt att vi har ditt namn rättstavat på den digitala postboxen samt att du anmält adressen korrekt till Skatteverket/adressändring. Lägenhetsnumret hittar du i ditt hyreskontrakt, ex:

Förnamn Efternamn
Sommargatan 108 lgh 1002
656 37 KARLSTAD

Vad gör jag vid störande grannar?

I första hand rekommenderar vi att du tar direkt kontakt med den som stör. Om störningen inte upphör eller om störningen är akut, kontakta oss så hjälper vi självklart till.

På kvällar, nätter och helger anmäler du störningar som är akuta till vår Trygghetsjour, vi har idag ett samarbete med Securitas. Vi skyddar dina uppgifter och uppger inte vem som har ringt in en anmälan.

Vid en dokumenterad störning kan den som stört komma att bli debiterad för utryckningen.

Om en hyresgäst grovt eller vid upprepade tillfällen brutit mot våra ordningsregler kan en varning skickas ut. Om hyresgästen inte vidtar rättelse kan hyresavtalet komma att sägas upp.

Kontaktuppgifter till vår trygghetsjour finner du i din boendepärm på Mina Sidor.

Hur gör jag en felanmälan?

Vanlig felanmälan
Felanmälan gör du på Mina Sidor, vår Bovärd kommer att kontakta dig så snart vi har möjlighet att hantera ditt ärende. Om du låter oss komma in med huvudnyckel kan vi hantera ditt ärende snabbare.

Akut felanmälan – Akuta fel ska alltid ringas in.
(Exempelvis vattenläcka, strömlöshet eller borttappade nycklar)
Vardagar 07:00-16:00: 010-47 04 875
Journummer felanmälan, VFS (kl 16:00-07:00 samt under helger): 054-14 40 70

Trygghetsjour, Securitas (dygnet runt):
010-47 05 700

Felanmälan TV, Tele2:
För Union & Lecab Plaza:
90 222

Felanmälan internet, Tele2:
För Union & Lecab Plaza:
90 222

Felanmälan hiss, (dygnet runt):
För Union – Nordisk Hiss: 013 – 10 26 30
För Lecab Plaza – Kone: 0771-50 00 00

Hur bokar jag tvätttid?

Tvättider bokas antingen med hjälp av din tag på tavlan i entrén, alternativt via ditt inlogg på Boenderegistret. Tvättstugan är öppen fr.o.m. 5 minuter före, t.o.m. 10 minuter efter din bokade tid och för varje bokningsbar tid finns det möjlighet för två hyresgäster att tvätta samtidigt.

För allas trevnad ska tvättstugan städas efter användning. Är tvättstugan ostädad när din bokade tid startar är det bra om du meddelar oss om detta så att vi för allas trevnad kan ta tag i det omgående. Observera att det inte är tillåtet att färga kläder i den gemensamma tvättstugan.

Vad gör jag om det börjar brinna?

Vid brand: Rädda, varna, larma, släck är normalt den ordning som rekommenderas. Men, det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Det finns larmknappar monterade i entrén och vid dörren till trapphuset på respektive våningsplan. Dessa knappar startar samtliga larmdon i fastigheten men man måste alltid ringa 112 för att larma räddningstjänsten om det brinner. Använd aldrig hissen om brand uppstått. Undvik att gå ut i ett rökfyllt trapphus. Stanna istället i lägenheten, täta runt dörren med våta handdukar eller lakan och larma 112. Läs mer om Brandsäkerhet.

Jag ska flytta ut, vad behöver jag göra?

Uppsägning av ditt hyresavtal gör du på Mina sidor med hjälp av BankID. Uppsägningstiden är i regel tre månader räknat från nästkommande månadsskifte.

Ta så snart som möjligt kontakt med oss på student@lecab.se för att bestämma tid för besiktning.

Besiktning
På besiktningen kommer vi kontrollera:

  • Att lägenheten är i bra skick och välskött.
  • Att flyttstädningen är godkänd, se checklista för flyttstädning.
  • Att eventuellt förråd är tömt och städat.

Är inte ovanstående uppfyllt kan du komma att bli debiterad kostnaden.

För att återställa väggarna har vi ett gratis målarkitt med vit väggfärg, spackel som du kan låna, kontakta oss om du önskar att låna ett. Vi har instruktionsfilmer på hemsidan som visar hur du går till väga.

Nycklar
Nycklarna kan lämnas till bovärden i samband med slutbesiktning av din lägenhet. Alternativt kan du boka in en tid med oss, det gör du lättast genom att ringa in till oss på 010-470 48 75 eller maila till student@lecab.se.

Det går också bra att skicka nycklarna till oss på nedanstående adress i ett vadderat kuvert med rekommenderad post:

Lecab Fastigheter AB
BOX 2403
650 02 KARLSTAD

Övriga kom ihåg
Kom ihåg att säga upp eventuellt autogiro, ändra din hemförsäkring samt adressändra och begär eftersändning av din post.

Hur fungerar sopsortering & återvinning?

På samtliga gårdar finns en sopsorteringsstation. Här kan du slänga matrester, pappersförpackningar, metallförpackningar, glas etc.

Sopor och emballage som inte går att slänga i vår sopstation måste slängas på en återvinningscentral. Närmsta central ligger på Heden ca 4 km söder om universitetet, övriga stationer hittar ni på kommunens hemsida. Det är inte tillåtet att placera tomma emballage eller att slänga sopor utanför sopstationen, överträdelse kommer att debiteras. Behöver ni fler matavfallspåsar så finns det att hämta i ett skåp vid sopstationen.

Underhåll & tips

Här finner du guider på hur du underhåller din lägenhet. Har du frågor kring något av detta, kontakta vår bovärd.

Fönsterfunktioner

Fönstren i våra fastigheter har flera olika funktioner. Så här fungerar de:

 

Rensa vattenlås

Är det tätt i diskho eller dusch? Så här rensar du vattenlåsen på rätt sätt:

 

Byta fläktfilter

Fläktfiltret över spisen behöver bytas med jämna mellanrum. Så här går du tillväga:

 

Ta ut plugg ur vägg

Så här tar du ur plugg ur vägg utan att skada väggen i onödan:

 

Spackla och måla

Så här går du tillväga för att spackla hål och måla för bästa resultat:

Hur fungerar tv och internet?

Bor du på Union:
Leverantör för bredband och TV är Tele2. Kontakta dem för att koppla på bredbandet. 1000/1000-bredband ingår i hyran men router köper hyresgästen själv. Grundutbud för TV-kanaler ingår i hyran och finns tillgängligt från inflytt. För att nyttja TV-kanalerna behövs en TV som har inbyggd DVB-C alternativt kan man köpa en lös box. Läs mer på: www.tele2.se/kom-igang-med-digital-tv

Felanmälan TV
Union – Tele2: 90 222

Felanmälan internet
Union – Tele2: 90 222

 

Bor du på Lecab Plaza:
Leverantör för bredband och TV är Tele2. Grundutbud för TV-kanaler ingår i hyran och finns tillgängligt från inflytt. För att nyttja TV-kanalerna behövs en TV som har inbyggd DVB-C alternativt kan man köpa en lös box. Läs mer på: www.tele2.se/kom-igang-med-digital-tv

Om du har tecknat vårt paketerbjudande med bredband-1000/1000 behöver du kontakta Tele2 för att aktivera bredbandet, router ingår i paketet.

Har ni parkeringsplatser att hyra?

Om du är intresserad av parkeringsplats, skicka in en förfrågan till student@lecab.se så återkopplar vi till dig så fort som möjligt.