Trygghet & störningar

För allas trevnad är det viktigt att vi tillsammans verkar för en bra boendemiljö.

Ta hänsyn till grannar

Ta hänsyn till varandra oavsett tid på dygnet, särskilt på vardagarna mellan klockan 22.00 – 06.00 och helgerna mellan klockan 23.00 – 08.00.

Självklart får du någon gång ha fest i goda vänners lag. Informera dina grannar, gärna några dagar i förväg och kom ihåg att du är ansvarig för dina gäster.

Om du blir störd av granne

I första hand rekommenderar vi att du tar direkt kontakt med den som stör. Om störningen inte upphör eller om störningen är akut, kontakta oss så hjälper vi självklart till.

På kvällar, nätter och helger anmäler du störningar som är akuta till vår Trygghetsjour, vi har idag ett samarbete med Securitas. Vi skyddar dina uppgifter och uppger inte vem som har ringt in en anmälan.

Vid en dokumenterad störning kan den som stört komma att bli debiterad för utryckningen.

Om en hyresgäst grovt eller vid upprepade tillfällen brutit mot våra ordningsregler kan en varning skickas ut. Om hyresgästen inte vidtar rättelse kan hyresavtalet komma att sägas upp.

Kontaktuppgifter till vår trygghetsjour finner du i din boendepärm på Mina Sidor.