Integritetspolicy

Lecabgruppen AB med dotterbolags integritetspolicy beskriver hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR). Integritetspolicyn gäller för både privat- och företagskunder.

När sparar vi personuppgifter?
Vi sparar personuppgifter när du kontaktar oss för att för att utföra en tjänst, köpa en produkt, hyra en bostad eller i övrigt inleda en affärsrelation.

Vilka uppgifter sparar vi?
Vi sparar personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post. I de fall det krävs sparas också personnummer (t.ex. för att kunna registrera en bil du köper av oss, teckna försäkring, avbetalnings-/leasingkontrakt, hyreskontrakt, etc.).

Hur länge lagras uppgifterna?
Vi lagrar dina uppgifter så länge det behövs för att fullfölja våra åtaganden mot dig som konsument, företagskund eller samarbetspartner eller så länge gällande lagar kräver (t.ex. bokföringslagen). Du kan kontakta oss för att får reda på vilka uppgifter vi har om dig samt för att få dem rättade, flyttade eller borttagna ur våra system. Har vi inte fog för att hantera dina uppgifter gallras uppgifterna efter ett år om inget annat föreligger.

Vad gör vi med uppgifterna?
Vi lagrar dina personuppgifter för att genomföra och hantera bokningar, köp, hyror, betalningar, returer och reklamationer. Vid köp mot faktura eller delbetalning kan vi eller samarbetspartner göra en sedvanlig kreditupplysning. Uppgifterna kan även användas för marknadsföring eller kundundersökningar. Genom att inleda en affärsrelation sam­tycker du även till att vi skickar information till dig, via e-post, sms eller på annat sätt. Det kan exempelvis vara erbju­danden som är anpassade för dig.

Vem får vi lämna ut uppgifterna till?
Vi lämnar ut uppgifter till samarbetspartners för att genomföra betalningar och leveranser samt för att kunna ge dig personlig information och erbjudanden. Vi kan också komma att lämna ut uppgifter till ex. försäkringsbolag i samband med hanteringar av skadeärenden eller liknande. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvän­digt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter.

Skydd av personuppgifter
Data lagras i IT-system med hög säkerhet i alla led. Skulle vi mot förmodan misstänka att ett dataintrång skett eller att några uppgifter riskerat att komma i orätta händer, rapporteras detta direkt till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Åter­kallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknads­föring eller profilering. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsätt­ningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behand­ling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (data­portabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsyns­myndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. Vid begäran av registerutdrag kommer hanteringsavgift att tas ut.

Kontaktinformation
Om du har frågor om dina personuppgifter kan du skicka brev till Lecabgruppen AB, Box 2403, 650 02 KARLSTAD eller maila till info@lecab.se

 


Om cookies

Vi använder cookies (kakor) och local storage (lokal lagring). En cookie är en liten textfil med information som lagras på din enhet. Local storage är en liknande teknik där information också lagras på din enhet.

Vi använder oss av följande cookies:
 • Nödvändiga cookies. Nödvändiga cookies används till exempel för att lagra inställningar som du som användare gör mellan olika besök på webbplatsen. Vi använder dessa för att komma ihåg inställningar du gör på webbplatsen, t.ex att du godkänner användandet av cookies samt att hålla koll på om du är inloggad eller inte. Dessa cookies består av en kombination av tillfälliga cookies (sessionscookies) som raderas när du stänger din webbläsare och permanenta cookies, som raderas efter en bestämd tid (1 år).
 • Cookies för statistik (Tredjepartscookies). Analytiska-cookies som gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen.
  • Vi använder verktyg från Google Analytics och Youtube för att analysera vår trafik och våra videoklipp. Dessa använder i sin tur cookies för att göra detta möjligt.
  • Vi använder verktyg från Hotjar för att analysera hur webbplatsen används.
 • Cookies för upplevelse (Tredjepartscookies).
  • Chatt från Imbox. Vi använder oss av en chatt från Imbox. De använder i sin tur cookies för att hålla koll på din chatt-session, när du t.ex surfar mellan olika sidor på webbplatsen.
  • Vi använder oss av Youtube för att spela upp videoklipp på vår webbplats. Youtube använder i sin tur cookies för att göra detta möjligt.
Local storage (Lokal lagring)
 • Hotjar använder sig av local storage (lokal lagring) för att spara ett ID, som används för att kunna mäta och analysera hur du som användare använder webbplatsen.
Lär dig mer om cookies. På post- och telestyrelsens webbplats kan du läsa mer om cookies, hur du kan hantera cookies i din webbläsare, samt vad lagen säger om cookies.