Krav för att hyra studentlägenhet

För att få hyra en studentlägenhet av oss behöver du:

 • Fyllt 18 år. 
 • Vara antagen till högskola eller universitet (eller motsvarande).  
 • Ha en godkänd borgensman som går i borgen.

 

Så här gör du för att söka studentlägenhet

 1. Registrera dig ➝ 
 2. Registrera medsökande borgensman i din ansökan.
  – Din borgensman behöver logga in och accepterar sig som medsökande.
 3. Ladda upp ditt studieintyg på din profil.
  – Giltigt intyg är antagningsbesked eller utdrag från Ladok. Intyget är giltigt sex månader, därefter måste du ladda upp ett nytt intyg.
 4. Sök lägenhet.
  – När samtliga steg är genomförda och vi har behandlat dina uppgifter kommer du att kunna göra intresseanmälan bland våra lediga objekt.
 5. Svara på ditt erbjudande, oavsett om du tackar ja eller nej.
 6. Kreditprövning av borgensman.
 7. Signering av hyresavtal med BankID.

 

Riktlinjer vid ansökan

 • Fram till att vi mottagit ditt studieintyg och medsökande borgensman kommer du inte kunna bli erbjuden en lägenhet.
 • Du kan endast söka ett objekt åt gången.
 • Om du tackar nej mer än tre gånger eller inte svarar på dina erbjudanden kan du riskera att bli spärrad. Det innebär att du under en period inte kommer kunna söka bland våra lediga objekt.
 • Du måste själv uppdatera din ansökan minst var tredje månad genom att logga in, därefter rensas dina uppgifter bort.

Du kan komplettera din ansökan på Mina sidor om du exempelvis får ändrade kontaktuppgifter, senare antagningsbesked eller missat att registrera borgensman.

Boendeprövning

Två gånger per åt gör vi en boendeprövning. En boendeprövning innebär att vi begär in ett aktuellt studieintyg och kontrollerar att du som bor i studentboende fortfarande är studerande.

Borgensåtagande

För att kunna bli erbjuden studentlägenhet hos oss behöver du lämna säkerhet till dina förpliktelser genom borgen. Den som går i borgen kallas borgensman. Ett borgensåtagande skrivs och lämnas till oss i samband med att du tecknar hyreskontrakt.

Deposition

Du som är utbytesstudent kan bli undantagen från kravet på borgensman och betalar istället in en deposition på tre månadshyror, i förskott.

Uppsägning

Uppsägningstiden är tre kalendermånader och räknas alltid från den sista i månaden. Uppsägning görs på Mina sidor genom signering med BankID.

Hyresbetalning

Hyran ska enligt hyreskontraktet betalas månadsvis i förskott, senast sista vardagen i föregående månad. Om du missköter dina hyresbetalningar kan du riskera att förlora ditt hyreskontrakt. Ta gärna kontakt med oss om du har problem med din hyresbetalning

Andrahandsuthyrning och överlåtelse

Önskar du att hyra ut din bostad i andra hand eller överlåta din lägenhet måste du som hyresgäst ha vårt samtycke. Om andrahandsuthyrning sker utan vår vetskap kan hyreskontraktet komma att bli uppsagt. Du som vill hyra ut lägenheten i andrahand behöver ha godkända skäl till det, till exempel studier på annan ort.  Som innehavare av förstahandskontraktet är det du som har fullt ansvar för att hyror betalas i tid. Om du hyr en studentlägenheter gäller samma krav på studier för andrahandshyresgästen som för förstahandshyresgästen.

Internflytt

Om du redan är boende hos oss idag och önskar att byta till en annan bostad, kan du aktivera dig som sökande på Mina sidor. För att få byta lägenhet internt måste du bott på samma adress minst ett år och skött hyresförhållandet. Du ska ha skött dina hyresbetalningar, inte orsakat störningar från ditt boende och lägenheten ska vara i ett godtagbart skick. I samband med internflytt gör vi en förbesiktning för att säkerställa att din nuvarande bostad är i gott skick.

Fritermin

Om du önskar en fritermin gör vi en prövning av din ansökan.

Övriga bestämmelser studenthyresavtal
 • Som student har du möjlighet att behålla ditt hyresavtal i sex år
 • Du som hyresgäst ska lämna lägenheten i godtagbart skick vid utflyttning
 • Antalet personer som bor i lägenheten ska vara rimlig i förhållande till bostadens storlek
 • Inga husdjur tillåts
 • Rökning är inte tillåtet i lägenheten eller inomhus i byggnaden