Tricotfabriken

Vi köpte den gamla textilfabriken vi Klarälvens strand 2020. Omgående efter tillträde så påbörjades en omfattande renovering i samråd med Karlstadskommuns stadsbyggnadsantikvarie, det lades nytt tidsenligt falsat plåttak, fasaderna putsades om med tydlig profilerade pilastrar samt takfot, det byggdes nya takkupor, alla 137 fönster i fastigheten byttes mot tidsenliga.

Även lokalerna på insidan har genomgått renovering så att lokalerna ny är fullt moderna med mycket glas i en gammal miljö! År 2022 mottog vi Karlstads kommuns Byggnadsvårdspris för den omsorgsfulla renoveringen.

Objekt

Kontor

Projektår

2021–2022

Omfattning

2449 m² uppdelat på 27 olika lokaler

Arkitekt

Lecab i samråd med antikvarie

Byggherre

Lecab Fastigheter AB

Område

Karlstad, Strand

Vill du veta mer om projektet?

Se alla våra projekt