Hur gör jag en felanmälan? Vad gör jag om det börjar brinna i min lägenhet eller i trapphuset? Hur bokar jag en tid i tvättstugan?

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.

Jag ska flytta in, vad bör jag tänka på?

Nyckeln kan hämtas tidigast kl 13 på tillträdesdagen på Lecab Bil AB, Hagalundsvägen 30. I det fall den 1:a i månaden infaller på en helgdag så blir tillträdesdagen nästkommande vardag. För att kunna kvittera ut nyckel och tag krävs att du kan uppvisa giltig legitimationshandling samt att första hyran är inbetald. Ska någon annan hämta ut nycklarna åt dig behöver personen ta med en påskriven fullmakt samt kunna visa upp både din och sin egen legitimation.

Om nycklarna hämtas ut på senare dag än på tillträdesdagen, sker utlämningen av nycklar helgfri måndag-fredag mellan kl 9-15 på Lecab Bil AB, Hagalundsvägen 30 om inget annat angetts. Tänk också på att flyttanmäla för att ha möjlighet att kunna få bostadsbidrag. Läs mer om det här.

Vi har samlat ett antal bra dokument och guider som kan vara till hjälp när du bor hos oss.

 

Hemförsäkring

Vi rekommenderar att ni tecknar hemförsäkring. Många försäkringsbolag erbjuder även hemförsäkring som är anpassat för dig som student, se exempel nedan:
Folksam →
Länsförsäkringar →
Trygghansa →
If →

Vad innebär borgensman?

För att kunna bli erbjuden lägenhet hos oss behöver du ha en borgensman. Borgen är ett löfte om att ansvara för att du som hyresgäst fullgör dina skyldigheter gentemot oss. Den som går i borgen kallas borgensman. Borgen ingås ”såsom för egen skuld” vilket innebär att vi kan kräva betalning direkt av borgensmannen, om det skulle uppstå problem med hyresbetalningarna. Vi tar även en kreditupplysning på borgensmannen. Kreditupplysningen behöver bli godkänd för att du ska kunna bli erbjuden lägenhet hos oss.

Borgensmannen skickar in sina uppgifter (namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress) via en egen intresseanmälan på vår hemsida. Ni behöver därmed skicka in två intresseanmälningar, en med hyresgästens uppgifter och en med borgensmannens uppgifter.

Vad gäller för andrahandsuthyrning?

Att hyra ut sin lägenhet i andrahand är okej om personen som ska hyra uppfyller våra krav för att få hyra studentlägenhet, det vill säga är student. Du som ska hyra ut lägenheten i andrahand behöver också ha godkända skäl till att få hyra ut i andrahand, till exempel att du ska studera utomlands en termin.

Det vi behöver veta om personen som ska hyra i andrahand är: namn, personnummer, mailadress samt mobilnummer. Personen som ska hyra i andrahand skickar in en intresseanmälan via vår hemsida så att vi får in uppgifterna på ett säkert sätt. Från dig som har förstahandskontrakt behöver vi veta personens namn och mellan vilka datum personen ska hyra din lägenhet. Som innehavare av förstahandskontraktet är det du som har fullt ansvar för att hyror betalas i tid, att lägenheten tas omhand och att andrahandshyresgästen i övrigt sköter sig under tiden du hyr ut den. Hör av dig till oss på student@lecab.se om du har frågor kring detta.

Om andrahandsuthyrning sker utan vår vetskap bryter du mot hyreskontraktet och kan i värsta fall bli vräkt.

Hur betalas hyran?

Hyran ska betalas månadsvis i förskott, senast sista vardagen i föregående månad. Du kan betala hyran antingen via bank- eller plusgiro, Swish eller genom att ansöka om autogiro hos din internetbank. Om du betalar hyran från en utländsk bank behöver du IBAN/BIC/Bank: Nordea. Vad som ingår i hyran står angivet i ditt hyreskontrakt. Om du inte betalar hyran i tid kan du bli uppsagd och tvingas då att flytta. Om du har problem med att betala hyran är det viktigt att du tar kontakt med oss.

I det fall du har ett kontrakt med 10-månadershyra innebär det att juni och juli är hyresfria månader. Du har rätt att fullt ut nyttja din lägenhet under dessa månader och de påverkar inte dina tre uppsägningsmånader. Som student kan du ha rätt till bostadsbidrag via Försäkringskassan, läs mer och ansök här.

Vi värnar om miljön och våra hyresgäster får sina hyresavier distribuerade via e-post. Vi erbjuder även hyresbetalning via autogiro, du ansöker via din bank och meddelar oss så snart det är gjort.

Jag har tappat bort mina nycklar, vad gör jag?

I det fall du tappar bort dina nycklar eller din tag måste du meddela oss om detta så att vi kan byta ut din låscylinder mot en ny samt ge dig en ny uppsättning nycklar. Taggen går att koda så om du tappar den avkodar vi den du tappat och ersätter med en ny. Tappade nycklar innebär att du blir debiterad för låsbytet.

Finns det cykelförråd och parkering?
På gården finns två stora cykelförråd där du kan förvara din cykel.
Vi har även ett antal parkeringsplatser utanför Forest Hill. Kontakta student@lecab.se för mer information!
Hur fungerar brevlådan/postboxen?

Postlådan öppnas med din personliga tag och det är viktigt att vi har ditt namn rättstavat på den digitala postboxen samt att du anmält adressen korrekt till Skatteverket/adressändring. Observera att bokstaven beror på vilket hus du ska bo i och ditt lägenhetsnummer hittar du i ditt hyreskontrakt, ex:

Förnamn Efternamn
Universitetsgatan 18 A lgh 1002
656 37 KARLSTAD

Vad gör jag vid störande grannar?

Om du besväras av störande grannar provar du i första hand att prata med den det berör. Det är bra om du även meddelar oss så att vi är med från början om problemen skulle kvarstå. Undvik i möjligaste mån att kontakta trygghetsjouren då detta som regel blir kostsamt. I det fall du behöver kontakta trygghetsjouren så når du dem på 010-47 05 700.

Hur gör jag en felanmälan?

Vanlig felanmälan
(Exempelvis om något går sönder eller inte fungerar är du skyldig att meddela oss så fort du upptäckt detta). (akuta fel ska alltid ringas in till kontoret):
Webformulär

Akut felanmälan
(Exempelvis vattenläcka, strömlöshet eller borttappade nycklar)
Ring till oss: 010-47 04 875
På kvällar (kl. 16-07) samt helger,  ring till vårt journummer: 054-14 40 70

Felanmälan TV
Forest Hill – Sappa: 0774-444 744
Unionen – Com Hem: 90 222

Felanmälan internet
Forest Hill – AllTele: 0770-25 05 50
Unionen – Com Hem: 90 222

Felanmälan hiss
Forest Hill – Kone (dygnet runt): 0771-500000
Unionen – Nordisk Hiss (dygnet runt): 013 – 10 26 30

Hur bokar jag tvätttid?

Tvättider bokas antingen med hjälp av din tag på tavlan i entrén, alternativt via ditt inlogg på Bokningsverket. Tvättstugan är öppen fr.o.m. 5 minuter före, t.o.m. 10 minuter efter din bokade tid och för varje bokningsbar tid finns det möjlighet för två hyresgäster att tvätta samtidigt.

För allas trevnad ska tvättstugan städas efter användning. Är tvättstugan ostädad när din bokade tid startar är det bra om du meddelar oss om detta så att vi för allas trevnad kan ta tag i det omgående. Observera att det inte är tillåtet att färga kläder i den gemensamma tvättstugan.

Vad gör jag om det börjar brinna?

Vid brand: Rädda, varna, larma, släck är normalt den ordning som rekommenderas. Men, det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera. Om ni är flera som kan hjälpas åt kan ni göra flera åtgärder samtidigt.

Det finns larmknappar monterade i entrén och vid dörren till trapphuset på respektive våningsplan. Dessa knappar startar samtliga larmdon i fastigheten men man måste alltid ringa 112 för att larma räddningstjänsten om det brinner. Använd aldrig hissen om brand uppstått. Undvik att gå ut i ett rökfyllt trapphus. Stanna istället i lägenheten, täta runt dörren med våta handdukar eller lakan och larma 112. Läs mer om Brandsäkerhet.

Utrymningslarm

I samtliga lägenheter och utrymmen sitter det ett centralt anslutet brandlarm som kontrolleras från en huvudcentral. Brandlarmet är kopplat så att du som hyresgäst inte behöver kontrollera dess funktion, ej heller byta batteri eller utföra dylikt underhåll. Det är absolut förbjudet att koppla ur eller på något annat sätt röra eller justera detektorerna i respektive lägenhet eller utrymme då detta påverkar larmets funktion. Återställning av detta kommer att debiteras hyresgästen.

Om branddetektorn löser ut i en lägenhet pga stekos eller liknande så startar sirenen endast i den lägenheten och larmar i 2 minuter innan den försöker återställa sig själv. Vädra ut genom att öppna fönstret så återställer systemet sig själv. Om två detektorer i olika lägenheter i samma hus löser ut, startar samtliga larmdon i hela fastigheten. Om någon detektor i husets övriga utrymmen, t ex tvättstugan, trapphus eller i korridorer, löser ut startar samtliga larmdon i hela fastigheten, dvs även inne i respektive lägenhet.

Vänligen observera att larmet är ett utrymningslarm med huvudsyftet att rädda människor. Vid brand ska SOS Alarm/112 alltid larmas och förlita er inte på att någon annan redan larmat, det är bättre att ringa en gång för mycket än inte alls!

Jag ska flytta ut, vad behöver jag göra?

Uppsägning sker genom att du skickar ett mail till student@lecab.se där du uppger att du vill säga upp din lägenhet. Vi behöver följande uppgifter för detta: namn, personnummer, lägenhetsnummer. Uppsägningstiden är i regel tre månader räknat från nästkommande månadsskifte.

I samband med utflyttningen kommer lägenheten att besiktas av oss. Det är mycket viktigt att göra en ordentlig flyttstädning samt återställa lägenheten i det skick den var vid inflyttning, detta ska göras fackmannamässigt. Ej återställd lägenhet samt undermålig flyttstädning kommer att debiteras.

Hur jobbar ni med miljöfrågor?

Vi värnar om miljön och försöker jobba med så lite papper som det bara går, det betyder att så mycket som möjligt sköts digitalt såsom hyreskontrakt och hyresavier.

Hur fungerar sopsortering & återvinning?

På samtliga gårdar finns en sopsorteringsstation. Här kan du slänga matrester, pappersförpackningar, metallförpackningar, glas etc.

Sopor och emballage som inte går att slänga i vår sopstation måste slängas på en återvinningscentral. Närmsta central ligger på Heden ca 4 km söder om universitetet, övriga stationer hittar ni på kommunens hemsida. Det är inte tillåtet att placera tomma emballage eller att slänga sopor utanför sopstationen, överträdelse kommer att debiteras. Behöver ni fler matavfallspåsar så finns det att hämta i ett skåp vid sopstationen.

Underhåll & tips

Här finner du guider på hur du underhåller din lägenhet. Har du frågor kring något av detta, kontakta vår bovärd.

Fönsterfunktioner

Fönstren i våra fastigheter har flera olika funktioner. Så här fungerar de:

 

Rensa vattenlås

Är det tätt i diskho eller dusch? Så här rensar du vattenlåsen på rätt sätt:

 

Byta fläktfilter

Fläktfiltret över spisen behöver bytas med jämna mellanrum. Så här går du tillväga:

 

Ta ut plugg ur vägg

Så här tar du ur plugg ur vägg utan att skada väggen i onödan:

 

Spackla och måla

Så här går du tillväga för att spackla hål och måla för bästa resultat:

Vem ansvarar för skötseln av....

Du som hyresgäst ansvarar själv för att byta trasiga glödlampor i din lägenhet. Rör det sig om lampor i gemensamma utrymmen såsom tvättstuga, gångar, entré eller utomhus sköts dock detta av oss.

Det är viktigt att sköta om sin lägenhet och regelbundet rengöra vattenlås och golvbrunnar från ansamlad smuts. För att undvika stopp i toalett eller avlopp är det viktigt att inte spola ner saker som inte hör hemma i toalett eller avlopp. Om du upptäcker skadedjur så är du som hyresgäst enligt hyreslagen skyldig att anmäla detta.

Hur fungerar tv och internet?

Om du får problem med ditt TV-utbud och bor i en lägenhet där det ingår i hyran ska du kontakta leverantören för TV, här hittar du kontaktuppgifter till dem. De kanaler som ingår är Sappas grundutbud och det är enkelt att utöka detta genom att kontakta Sappa för att få tillgång till ett större utbud. Läs mer om Sappa: TV via Sappa.

Internet fungerar med nätverkskabel så för den som vill ha trådlöst nätverk behövs en router. Om du får problem med ditt internet och bor i en lägenhet där det ingår i hyran ska du kontakta leverantören av internet, här hittar du kontaktuppgifter till dem. Uppge adress och fullständigt lägenhetsnummer. Läs mer om Internet från AllTele.